#23 Va,n daele - van den Bogaart    
  #15 Santermans - Daiders 1st (0ptn) #82 Bax - Musset  
#75 Daiders - Stupelis 2e (0ptn)   3e (3ptn) #31 Veldman - van den Bogaart
4e (0ptn) Oldebroek (The Netherlands) 5e (0ptn)
     
Snelste rondetijd R1 #82 Bax - Musset (1ptn) Totaal:
Snelste rondetijd R2 #23 Va,n daele - van den Bogaart (0ptn) 4 ptn
Bonus 0ptn  
 
Laatste wijziging: 13/04/2017 19:17